(Ở đây & Bây giờ)

Ở đây & Bây giờ

Ở đây & Bây giờ Ở đây & Bây giờ “Tôi nhận ra mình và nhiều người khác, hình như chúng ta luôn bị ám ảnh bởi thời gian.”—Phạm Minh Hiếu, 2014 Triển lãm Ở đây & Bây giờ chiêm nghiệm về thời gian và phạm trù ‘hiện tại.’ Vô tình tiếp nối nghệ sĩ […]