(Tác Phẩm)
Căn phòng thứ hai (Phòng đệm)
2014
2014

Căn phòng thứ hai (Phòng đệm)

Sắp đặt đa phương tiện, thạch cao, cát, gương.

Căn phòng thứ hai (Phòng đệm)
2014
2014

Căn phòng thứ hai (Phòng đệm)

Sắp đặt đa phương tiện, thạch cao, cát, gương

Về tác phẩm
Căn phòng thứ hai (Phòng đệm)
2014

Về tác phẩm

Đi vào căn phòng thứ hai, người xem bắt gặp chính mình khi đối diện với một bức tường gương. Để tiếp tục hành trình, họ phải tìm một cánh cửa bí mật, được giấu ở đằng sau bức tường này. Mọi dấu vết khi họ trực tiếp chạm vào và đẩy thử từng tấm gương được lưu lại đến khi triển lãm kết thúc. 

Trưng bày tác phẩm

Căn phòng thứ hai (Phòng đệm)
2014

Trưng bày tác phẩm

Mạng lưới

Đã trưng bày tại