(Tác Phẩm)

Ở đây & Bây giờ

“Tôi nhận ra mình và nhiều người khác, hình như chúng ta luôn bị ám ảnh bởi thời gian.”

—Phạm Minh Hiếu, 2014

Triển lãm Ở đây & Bây giờ chiêm nghiệm về thời gian và phạm trù ‘hiện tại.’ Vô tình tiếp nối nghệ sĩ Ilya Kabakov trong thực hành “sắp đặt tuyệt đối” (total installation) khi xây dựng ba phòng trưng bày toàn nhập, triển lãm dẫn người xem lên một hành trình ở đồng thời hai chiều kích: thể chất và tinh thần. Ở chiều kích thể chất, là hành trình của trực cảm khi đi qua từng căn phòng, tiếp xúc và tương tác với tác phẩm. Ở chiều kích tinh thần, là hành trình thoát ly ngoại giới (dường như đa chiều, biến thiên và hỗn loạn) để tiến nhập nội giới (dường như đồng nhất, bất biến và bình lặng). Cuối cùng, ‘hiện tại’ mở ra, ôm lấy người xem.

1 Căn phòng thứ nhất

2 Căn phòng thứ hai

3 Căn phòng thứ ba