(Tác Phẩm)
Căn phòng thứ nhất (Phòng gia tốc)
2014
2014

Căn phòng thứ nhất (Phòng gia tốc)

Sắp đặt video đa kênh.

Căn phòng thứ nhất (Phòng gia tốc)
2014
2014

Căn phòng thứ nhất (Phòng gia tốc)

Sắp đặt video đa kênh

Về tác phẩm
Căn phòng thứ nhất (Phòng gia tốc)
2014

Về tác phẩm

Căn phòng thứ nhất mô phỏng góc nhìn của một phương tiện không người lái—vai trò mà người xem vô tình trở thành khi họ ở trong căn phòng. Bốn kênh video hoạt động đồng bộ, chiếu cảnh vật xung quanh và các hiện tượng xảy ra khi phương tiện di chuyển với vận tốc tăng dần.

Các hiện tượng thuộc video như màu sắc, âm thanh, v.v được thiết kế dựa trên thuyết tương đối hẹp của Einstein.

Trưng bày tác phẩm

Căn phòng thứ nhất (Phòng gia tốc)
2014

Trưng bày tác phẩm

Mạng lưới

Đã trưng bày tại