(Tác Phẩm)
Nhiếp ảnh Lưu ly tự nhiên #2
2021

Được kiến tạo từ hoạt động nhiếp ảnh kính hiển vi điện tử quét, tác phẩm là hình ảnh một phong cảnh tựa như thuộc về thế giới vĩ mô của chủ thể quan sát, nhưng thực chất lại thuộc về thế giới vi mô của đối tượng được quan sát.  

Nhiếp ảnh Lưu ly tự nhiên #2
2021
Nhiếp ảnh Lưu ly tự nhiên #2
2021

Nhiếp ảnh Lưu ly tự nhiên #2

300mm

240mm

200mm

In phun mực sắc tố có tính lưu trữ

Quá trình sáng tác

Nhiếp ảnh Lưu ly tự nhiên #2
2021

Quá trình sáng tác

Về tác phẩm
Nhiếp ảnh Lưu ly tự nhiên #2
2021

Về tác phẩm

Tác phẩm phản tư và chiêm nghiệm về giới hạn của ‘hiện thực’ nhận thức bởi con người. ‘Hiện thực’ này không thể tránh khỏi việc bị quy định dựa trên quá trình nhận thức đó, nghĩa là, những hiện tượng (phenomena) thu được (là những bức ảnh) không sẵn có, mà được tạo ra từ quá trình quan sát, bởi sự rối (entanglement) giữa chủ thể quan sát, dụng cụ quan sát và đối tượng được quan sát. Chính trong quá trình quan sát đối tượng, chủ thể quan sát hiểu hơn về chính mình và về hiện thực mà cả hai tham dự vào.

Trưng bày tác phẩm

Nhiếp ảnh Lưu ly tự nhiên #2
2021

Trưng bày tác phẩm

Mạng lưới

Đã trưng bày tại