(Tác Phẩm)

Chu Du Trong Thế Giới
Kì Bí Của Vạn Vật

“Cả Thế Giới trong một Hạt Cát
Và Thiên Đàng là một Đoá Hoa
Cái Vô Hạn trong lòng bàn tay
Vĩnh Cửu Thời Gian chỉ đáng một giờ.”

– William Blake,
“Những Điềm của Vô tội”

Bộ tác phẩm Chu du trong Thế giới Kỳ bí của Vạn vật được phát triển từ luận án tốt nghiệp của nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu tại ĐH Stanford với chủ đề suy tưởng về hiện thực của vật. Sử dụng kính hiển vi điện tử quét (SEM) và máy phóng chùm ion hội tụ (FIB), nghệ sĩ kiến tạo những bức ảnh—những thế giới—mà ở đó xảy ra sự giao thoa của chủ thể quan sát, dụng cụ quan sát và đối tượng được quan sát. Luận án của anh đạt giải thưởng danh giá John Shively Fowler về Nhiếp ảnh của trường ĐH Stanford, dành cho sinh viên thực hiện luận án xuất sắc với góc nhìn đặc sắc về nhiếp ảnh.

Bộ tác phẩm được thể hiện qua nhiều phương tiện, sáng tác trong nhiều năm và vẫn đang tiếp diễn.