(Tác Phẩm)
Lưu ly tiểu giới
2021

Khảm ốc trên gỗ trắc, sơn keo carbon, nhôm, lưu ly.

Lưu ly tiểu giới
2021

Nhiếp Ảnh Lưu Ly
Tự Nhiên #1

220mm

100mm

Khảm ốc trên gỗ trắc, sơn keo carbon, nhôm, lưu ly

Quá trình sáng tác

Lưu ly tiểu giới
2021

Quá trình sáng tác

Về tác phẩm
Lưu ly tiểu giới
2021

Về tác phẩm

Thế giới bên trong hạt lưu ly được họa lên bề mặt của chiếc đĩa làm bằng vật liệu gỗ trắc thông qua kĩ thuật khảm trai truyền thống.

Trưng bày tác phẩm

Lưu ly tiểu giới
2021

Trưng bày tác phẩm

Mạng lưới

Đã trưng bày tại