(Tác Phẩm)
Ngọc bích
2021
Ngọc bích
2021

Ngọc bích

Ngọc bích—tác phẩm khởi đầu cho sự kiện Phạm Minh Hiếu: Như thể là—được sắp đặt tại giếng trời của toà nhà AGOhub, là một tác phẩm “hình thành riêng cho địa điểm, xây dựng trên địa điểm, trở thành một phần không thể thiếu của địa điểm, [do đó] thay đổi bản chất cố hữu của địa điểm.”

Các thương hiệu cung cấp giải pháp, vật liệu đối tác của AGOhub được gửi lời mời chia sẻ vật liệu để trở thành vật chất nền tảng cho tác phẩm. Trích lời nghệ sĩ:

“Vật chất (matter), vốn vô định hình, nhưng khi hiện hữu cho con người, là vật liệu (material). Tác phẩm vì thế phản tư về cặp khái niệm ‘tự nhiên’ và ‘nhân tạo,’ và cũng là một thử nghiệm diễn giải hiện thực dựa trên khái niệm ‘chất,’ ‘liệu’ và sự biến thiên không ngừng của chất (matter is mattering).”

Ngọc bích
2021
Ngọc bích
2021

Ngọc bích

Sắp đặt đa phương tiện, ánh xạ chiếu

Quá trình sáng tác

Ngọc bích
2021

Quá trình sáng tác

Về tác phẩm

Ngọc bích
2021

Về tác phẩm

Tác phẩm sử dụng kỹ thuật ánh xạ chiếu, diễn ra tại toà nhà AGOhub trong 10 ngày, mọi sinh hoạt tại toà nhà diễn ra bình thường. Với nỗ lực thâm nhập vào đời sống riêng của từng thành phần cấu tạo nên nó, Ngọc bích là một mạng lưới phức hợp—một đa thể biến chuyển không ngừng mà chính nghệ sĩ, khán giả, tòa nhà và các đơn vị đồng hành cùng tham dự vào.

Trưng bày tác phẩm

Ngọc bích
2021

Trưng bày tác phẩm

Mạng lưới

Đã trưng bày tại