(Đương thời)

Đương thời

“Người ta đồn rằng ở một triển lãm nọ xuất hiện những lãng khách vô hình. Tại đó, nếu bạn tình cờ nghe thấy tiếng bước đi giữa hư không, hãy lần theo! Biết đâu bạn sẽ nhận ra sự thật vốn luôn ẩn giấu tại chính nơi đây khi đồng hành với những lãng […]

Ngọc bích

Ngọc bích—tác phẩm khởi đầu cho sự kiện Phạm Minh Hiếu: Như thể là—được sắp đặt tại giếng trời của toà nhà AGOhub, là một tác phẩm “hình thành riêng cho địa điểm, xây dựng trên địa điểm, trở thành một phần không thể thiếu của địa điểm, [do đó] thay đổi bản chất cố […]