(Tác Phẩm)
Căn phòng thứ ba (Phòng tĩnh lặng)
2014
2014

Căn phòng thứ ba (Phòng tĩnh lặng)

Sắp đặt đa phương tiện.

Căn phòng thứ ba (Phòng tĩnh lặng)
2014
2014

Căn phòng thứ ba (Phòng tĩnh lặng)

Sắp đặt đa phương tiện

Về tác phẩm
Căn phòng thứ ba (Phòng tĩnh lặng)
2014

Về tác phẩm

Căn phòng thứ ba trống rỗng, là nơi người xem có thể ở lại, chiêm nghiệm về hành trình đã qua và thông điệp của tác phẩm.

Trưng bày tác phẩm

Căn phòng thứ ba (Phòng tĩnh lặng)
2014

Trưng bày tác phẩm

Mạng lưới

Đã trưng bày tại