(Triển Lãm)

Ở đây & Bây giờ
(Triển lãm)

2014

Ở đây & Bây giờ (Triển lãm)

Được tổ chức tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội vào năm 2014, triển lãm Ở đây & Bây giờ là bước đi đầu tiên của nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu trên con đường nghệ thuật. 

1 Căn phòng thứ nhất

2 Căn phòng thứ hai

3 Căn phòng thứ ba

Hình ảnh

Ở đây & Bây giờ (Triển lãm)
2014

Trưng bày tác phẩm

Ở đây & Bây giờ đã gieo mầm cho những phản tư về cuộc đời, thân phận, và sự tồn tại. Tuy được sáng tác khi Phạm Minh Hiếu tiếp xúc với nghệ thuật chưa lâu, nhiều chủ đề thuộc triển lãm đã dự báo và trở thành nền tảng cho những mối quan tâm chính trong thực hành nghệ thuật của anh: sự kết hợp giữa nghệ thuật và vật lý, theo đuổi với nghệ thuật sắp đặt, hay mối quan hệ giữa nghệ sĩ, tác phẩm, và công chúng,… 

Phạm Minh Hiếu:
Ở Đây và Bây Giờ

2014