(Đương thời)

Đương thời

“Người ta đồn rằng ở một triển lãm nọ xuất hiện những lãng khách vô hình. Tại đó, nếu bạn tình cờ nghe thấy tiếng bước đi giữa hư không, hãy lần theo! Biết đâu bạn sẽ nhận ra sự thật vốn luôn ẩn giấu tại chính nơi đây khi đồng hành với những lãng […]