(Ngọc bích)

Ngọc bích

Ngọc bích—tác phẩm khởi đầu cho sự kiện Phạm Minh Hiếu: Như thể là—được sắp đặt tại giếng trời của toà nhà AGOhub, là một tác phẩm “hình thành riêng cho địa điểm, xây dựng trên địa điểm, trở thành một phần không thể thiếu của địa điểm, [do đó] thay đổi bản chất cố […]