(Lưu ly tiểu giới)

Lưu ly tiểu giới

Sử dụng kỹ thuật khảm trai truyền thống, nghệ sĩ đưa thế giới bên trong hạt lưu ly lên bề mặt của chiếc đĩa làm bằng vật liệu gỗ trắc