(Thông Tin)

Được thành lập năm 2021 tại Hà Nội, Việt Nam với viễn kiến về thực hành nghệ thuật không bị ràng buộc bởi định nghĩa và thể loại truyền thống, Studio Phạm Minh Hiếu hội tụ những chuyên gia đa ngành, những người cộng sự thân thiết cùng đồng hành với nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu trên hành trình sáng tác nghệ thuật.

Các thành viên tại Studio Phạm Minh Hiếu là tập hợp đoàn kết của các cá nhân bất định danh, nghĩa là, họ có thể thao tác một hoặc một vài nhiệm vụ sau đây: nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế, kỹ thuật viên hình ảnh động, điều phối viên, nhà khoa học, hoặc nhà nghiên cứu xã hội, lịch sử, chính trị v.v. Đồng hành cùng nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu, các thành viên phối hợp để sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật được gọi là siêu chất liệu—sự xoá đi các ranh giới về ngành và lĩnh vực nhằm mở ra những khả thể mới cho tác phẩm và đưa ra những mệnh đề về sự tồn tại của nghệ thuật.

Cùng với sáng tạo và triển lãm nghệ thuật, hoạt động của Studio còn bao gồm nghiên cứu, lưu trữ, giáo dục, đối thoại chuyên đề v.v, để hiện thực hóa ước mong xây dựng nền nghệ thuật Việt Nam đương đại, bền vững và chuyên nghiệp.

Studio tạo điều kiện và sẵn sàng cộng tác với quy mô vượt qua biên giới địa lý và khác biệt văn hóa để cùng tạo ra mạng lưới sáng tạo, liên kết giữa các cá nhân và tập thể suy tưởng khác, các viện nghiên cứu và trường đại học, các thương hiệu thiết bị và xưởng chế tác liên ngành, và các tổ chức lưu trú nghệ sĩ, trung tâm nghệ thuật cũng như bảo tàng trong nước và quốc tế.