(Vụn thời đại)

Vụn thời đại

Vụn thời đại là triển lãm khai mạc tổ chức nghệ thuật The Outpost Art Organisation. Trích văn bản giới thiệu triển lãm từ The Outpost:“Lần đầu tiên ra mắt công chúng và cộng đồng nghệ thuật, The Outpost không khỏi tự nhìn nhận và định vị mình trên phông nền thời gian… Giới thiệu […]

Phạm Minh Hiếu: Như thể là

Phạm Minh Hiếu:Như thể là Chuỗi sự kiện Phạm Minh Hiếu: Như thể là kêu gọi suy tưởng về khái niệm “sắp đặt tuyệt đối”—một nền tảng trong thực hành nghệ thuật của nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu. Chuỗi sự kiện thể hiện mong muốn kết nối các tác lực thuộc mạng lưới sáng tạo […]